Sanering i Skåne

Vi utför saneringsarbeten av förorenade miljöer och byggnader med t.ex kvicksilver, dioxiner, asbest och andra farliga ämnen.

Sanering av miljöfarligt avfall

Sanering av avfall ställer stora krav på att det hanteras korrekt. Det är ett vanligt förekommande problem att marken under industrier eller andra verksamheter där farliga material används, är förorenad. I många äldre bostäder finns det ofta asbest och i äldre industrilokaler finner man ofta spår av PCB, ämnen som är mycket farliga att komma i kontakt med. Även andra byggnadsmaterial som betong kan vara kontaminerad och behöver i sådana fall omhändertagas och köras till deponi. Med vår långa erfarenhet, kompetens och utbildade personal kan våra kunder känna sig trygga med att vi omhändertar materialet på ett säkert och effektivt sätt. Givetvis följer vi alla lagar och regler för dokumentation och egenkontroller. Vi ser alltid till att utföra ett arbete av högsta kvalitet.

Vi utför följande saneringsarbeten:

  • Sanering av asbest

  • Sanering av bensin och övriga oljor

  • Sanering av tungmetaller

  • Sanering av olika lösningsmedel

  • PCB-sanering

Kontakta oss för rivning!

Almströms I Malmö AB
Skivyxegatan 8
21376 Malmö

 040-942 850

Kontakta oss

Ring oss idag:  040-942 850