Rivningsarbeten i Malmö

Vi erbjuder skräddarsydda rivningsarbeten anpassade efter våra kunders behov.

Rivningsarbeten anpassad efter dina behov under hållbara former

Vi på Almströms i Malmö erbjuder skräddarsydda rivningslösningar baserade på dina behov och förutsättningar. Målet för oss är att förse industrin med effektiva och specialiserade rivningstjänster utifrån ett hållbart perspektiv med största hänsyn till miljön, då en av de viktigaste aspekterna inom rivning är planering av hur avfallet som uppstår under arbetet ska tas hand om.

Våra rivningsarbeten

Med vår långa och gedigna erfarenhet och med en maskinpark som är anpassad och uppdaterad efter de utmaningar och krav som ställs tar vi oss an rivningsarbeten över hela Skåne. Almströms i Malmö är en rivningsfirma som utför alla slags rivningsarbeten, stora som små. Vi utför allt från invecklade projekt som kräver vibrationsmätning till simpla demonteringsprojekt. Som en del i att arbeta hållbart och ta hänsyn till miljön tar vi hand om rivningsmaterialet och återvinner eller återanvänder i största möjliga mån. Hos oss får du skräddarsydda helhetslösningar där vi hjälper dig genom hela processen: från planering och utförande, till specialtransporter av material.

Vi utför rivningar av:

  • Broar

  • Byggnader

  • Hus

  • Fastigheter

  • Silos

  • Diverse fundament

  • Kajer

Kontakta oss för rivning!

Almströms I Malmö AB
Skivyxegatan 8
21376 Malmö

 040-942 850

Kontakta oss